Metodologia
Publicat el 14/5/10

METODOLOGIA

L'ESMUVI pretén crear una línia pedagògica moderna, sensible i basada amb els principis filosòfics i psicològics de relació de la musica i la persona, per així marcar una línia educativa d'alta qualitat i un estil propi i adaptat als últims avanços didàctics.

Per això, anem a introduir metodologies musicals innovadores que tenen com a objectius treure dels nostres alumnes tota la sensibilitat i habilitats musicals inherents a qualsevol ésser humà.

Diverses metodologies del segle XX han treballat aquesta relació com per exemple les metodologies de Edgar Willems, Jacques Dalcroze i Shinichi Suzuki,que introduirem en el nostre pla educatiu, sobretot en els més menuts.

El mètode Suzuki es centra més en la pràctica d'un instrument des de ben petits per a generar les habilitats musicals necessàries i el mètode  Willems en la sensibilització musical auditiva, rítmica, sensorial, introducció del llenguatge musical i sempre adaptant-se a l'evolució i desenvolupament mental dels nens.

Per a conèixer més a fons aquestes metodologies hi han diverses pàgines web on tot el mon pot aprofundir en el seu coneixement.

Federación Española de Método Suzuki www.metodosuzuki.com

Associació Internacional d'Educació Musical Willems www.aiem-willems.org

Asociación Española de Ritmica Dalcroze www.ritmicadalcroze.com

La metodologia d'Edgar Willems és la que guiarà les activitats d'aprenentatge del nostre centre ja que la considerem la més completa, humana i adaptada a l'evolució mental i del llenguatge de les persones i sobretot els nens. Les classes de sensibilització i solfeig seran les que ens aporten tot el poder educatiu i humà d'aquest sistema.

La rítmica Dalcroze és una manera d'enfocar l'aprenentatge musical a traves del llenguatge i moviment corporal. És a dir, adquirir conceptes musicals a través del moviment del nostre cos per adquirir coordinació, concentració, expressivitat, comunicació, habilitats totes necessàries en un interpret musical. Les classes de música i moviment seran les encarregades de descobrir-nos aquest mon.

La metodologia Suzuki introdueix l'aprenentatge d'un instrument a partir dels tres anys del nen i sense cap aprenentatge previ de música. La metodologia Suzuki requereix d'una forta implicació familiar per a dur a terme els objectius i el treball que el mètode ofereix. És obligatori que un familiar (pare, mare, germà/na) es faci responsable de l'educació de l'alumne, ja que de la motivació familiar i el treball conjunt professor-alumne-pare depèn l'èxit en la creació d'habilitats musicals del nen/a. Un familiar a d'assistir sempre a les classes amb el nen/a i ajude amb l'estudi a casa per a assolir totes les competències.

Per tant, si no es pot comprometre la participació familiar, desaconsellem començar amb aquest metodologia i començar amb l'instrument als 6 anys. Aconsellem també que si s'opta per aquesta opció, cosa que recomanem, aprenga l'instrument juntament amb el seu fill/a i participar en el programa música en família.

A part d'aquests mètodes, el professorat de l'ESMUVI, i per a millorar l'ensenyament-aprenentatge, seguirà propostes de treball cooperatiu i d'investigació-acció per aprofundir i millorar així, el funcionament organitzatiu i didàctic de l'escola.

El Multi-instrumentisme i els seus beneficis musicals.

Ja no és l'època on només es sabia tocar un instrument. El multi-instrumentisme, és e...

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic:


Seguix-nos en: facebook


tel.: +34 964 828 884