Quina música vols viure
Publicat el 16/5/10

Els estudis que es poden realitzar a l'ESMUVI, es troben dins cinc àmbits ben definits, l'aula de coneixements musicals, l'aula de música coral, l'aula de música instrumental, l'aula de música tradicional i l'aula de música moderna.

Dins l'aula de coneixements musicals tenim totes aquelles matèries que serveixen per al desenvolupament musical de les persones: sensibilització musical per als més petits i a partir de dos anys, solfeig, música i moviment, solfeig per a adults.

Dins l'aula de música coral podrem estudiar, per fi, cant en diverses modalitats, modern o clàssic, per a adults o per a adolescents, i cantar en les diferents agrupacions corals que es crearan dins del nostre projecte d'escola coral.

Dins de l'aula instrumental es treballaran únicament els instruments de corda: piano, violí, viola, violoncel i guitarra clàssica, a més dins del nostre projecte d'Orquestra Escola, es faran diverses orquestres de corda de diferents nivells i edats. També la música de cambra i grup de guitarres.

Dins l'aula de música tradicional els instruments que tindrem seran la dolçaina, percussió tradicional com  el tabal i cordes tradicionals.

Dins l'aula de música moderna, la guitarra i el baix elèctric, la bateria i percussió llatina seran els primers instruments que introduirem.

L'ESMUVI sempre necessita bons professors.
Article de gran importància per a saber que cal fer i no equivocar-nos en els interessos musicals tant d'alumnes com dels nostres fills.
Els objectius educatius de l'ESMUVI s'adeqüen als que la Llei valenciana de la Música en el seu art.19 disposa com a objectius que han de tenir l...

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic:


Seguix-nos en: facebook


tel.: +34 964 828 884