Fer música a l'ESMUVI
Publicat el 3/5/10

FER MÚSICA A L'ESMUVI

Un dels objectius educatius de l'escola és fer de la música un mitjà d'expressió, tant per al públic amateur com per als que vulguen dedicar-se més profundament, es tindrà com a centre de l'aprenentatge a l'individu i les seues pròpies necessitats i interessos musicals.

Per això, es seguiran les pedagogies musicals més innovadores i eficients per a fer que els nostres alumnes obtinguen els millors resultats i sempre dins de la millor qualitat humana i sensitiva.

També es promourà la pràctica de diversos instruments per a facilitar el multi-instrumentistes. La pràctica de diversos instruments ajuda, millora i desenvolupa les capacitats i habilitats dels músics. Ja no és la època on la gent només sabia tocar un instrument.

L'ESMUVI vol fer de la pràctica musical en grup, l'eix vertebrador de l'aprenentatge musical. Així, es crearan grups vocals i instrumentals adaptats a les diferents edats i nivells dels alumnes. Aquest pràctica musical en grup, vol fer viure als alumnes la part més lúdica i expressiva que la música té, però sobretot el seu aspecte socialitzador al més alt nivell ja que la pràctica en grup transmet solidaritat, harmonia, empatia i capacitat d'unió per a expressar sentiments humans.

L'ESMUVI intentarà, dins les seues possibilitats, seguir els principis i compromisos expressats dins l'Agenda 21 de la cultura. Així la responsabilitat social, el dret dels ciutadans a l'accés i participació de la cultura, la funció que té la cultura per a desenvolupar el nostre territori així com la cooperació i responsabilitat ciutadana, seran la nostra guia per a donar a Vinaròs les bases per a una cultura del S.XXI.

També volem fer de l'ESMUVI una escola moderna i adaptada als temps actuals en el seu funcionament, organització, comunicació i activitats educatives que es duran a terme. Així la nostra pàgina web serà un punt important de comunicació directa amb els nostres alumnes i les seues famílies.

.

Dins l'aula de música tradicional tindrem els instruments tradicionals de les nostres terres com són la dolçaina i la percussió tradicional amb...
Dins l'aula de música instrumental treballarem tota la part d'instruments de corda: violí, viola, violoncel i els diferents grups orquestrals i d...
Dins l'aula de música moderna tindrem la guitarra elèctrica, el baix elèctric, la bateria, percussió llatina i cant modern.
Dins l'aula de formació musical tindrem tota aquella  matèria de desenvolupament no instrumental o vocal del centre.
Dins l'aula de música vocal treballarem tot allò relacionat amb la veu i el cant coral.

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic:


Seguix-nos en: facebook


tel.: +34 964 828 884